توضیحات

دسته: IQ آی کیو, انتشارات بین المللی گاج, دهم رشته ریاضی فیزیک, دهم رشته علوم انسانی, دهم رشته علوم تجربی, دوازدهم رشته ریاضی فیزیک, دوازدهم رشته علوم انسانی, دوازدهم رشته علوم تجربی, مقطع متوسطه, یازدهم رشته ریاضی فیزیک, یازدهم رشته علوم انسانی, یازدهم رشته علوم تجرب