ناشرقدیانیمولفهلن هورن،سالی براونمترجمفرخ لقا رئیس داناگروه بندیآموزشیقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات208شابک9.78964E+12نوبت چاپ5تاریخ تجدید چاپ1393-10-20سال چاپ1391وزن238رده بندی دیویی371/2کد محصول6664قیمت پشت جلد50000