ناشرقدیانیمولفمایک الرتونمترجمشهرناز بخشعلی زادهگروه بندیآموزشیقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات192شابک9.78965E+12نوبت چاپ1سال چاپ1390وزن234رده بندی دیویی510/71کد محصول26746قیمت پشت جلد50000