ناشرقدیانیمولفاستیون بوکتمترجممحمود معافیگروه بندیآموزشیقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات192شابک9.78965E+12نوبت چاپ1سال چاپ1390وزن225رده بندی دیویی152/370کد محصول26745قیمت پشت جلد50000