ناشر کتاب : 360 درجه /***/ سال چاپ کتاب : 1395 /***/ وزن کتاب : 258 گرم /***/ کد کتاب : 78551 /***/ قیمت پشت جلد کتاب : 190000