ناشرافقمولفچارلز بوکوفسکیمترجمشهرزاد لولاچیگروه بندیرمان خارجیقطعجیبینوع جلدشمیزتعداد صفحات64شابک9.786E+12نوبت چاپ2تاریخ تجدید چاپ1396-06-04سال چاپ1396وزن46رده بندی دیویی813/54کد محصول55831قیمت پشت جلد45000 مشخصات تکمیلی :(داستانهی آمریکایی،قرن 20م)