ناشرپرسمانمولففاطمه عبدیگروه بندیرمان ایرانیقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات324شابک9.786E+12نوبت چاپ1سال چاپ1393وزن359رده بندی دیویی8فا3/62کد محصول36778قیمت پشت جلد100000