وزن
350 g

نام کتاب
جغرافیا دوازدهم

انتشارات
اسفندیار

مولف
گروه مولفان