وزن
200 g

نام کتاب
تاریخ یازدهم

انتشارات
بنی هاشمی

تشریح از
مریم امامی زاده, نادیا مساحی اسکویی