/داستان
  • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی طهرانی نویسنده آویسا شرفی ویراستار روشنک بهاریان نیکو تصویرگر مجتبی حیدرپناه موضوع داستان سال چاپ 1397 مخاطب 8 تا 12 سال زمینه پرورش تخیل، آشنایی با وسایل آزمایشگاه، همدلی و مشارکت نوبت چاپ 1 طول 21.5 سانتیمتر عرض 16.5 سانتیمتر وزن (گرم) 115 تعداد صفحه 32
  • مشخصات نویسنده سون نورد کوئیست مترجم نسرین وکیلی ویراستار رویا خوش‌نویس تصویرگر سون نورد کوئیست موضوع داستان زمینه مهارت حل مسئله، تخیل و ابتکار مخاطب 6 تا 12 سال سال چاپ 1393 نوبت چاپ 2 طول 28 سانتیمتر عرض 21.5 سانتیمتر وزن (گرم) 146 تعداد صفحه 28 نوع چاپ مصور رنگی
  • مشخصات نویسنده سون نورد کوئیست مترجم نسرین وکیلی تصویرگر سون نورد کوئیست موضوع داستان زمینه مهارت های ارتباطی و پرهیز از گوشه نشینی مخاطب 6 تا 12 سال سال چاپ 1393 نوبت چاپ 2 طول 28 سانتیمتر عرض 21 سانتیمتر وزن (گرم) 144 تعداد صفحه 28 نوع چاپ مصور رنگی
  • مشخصات نویسنده سون نورد کوئیست مترجم نسرین وکیلی تصویرگر سون نورد کوئیست موضوع داستان زمینه حفظ محیط زیست و حمایت از حیوانات مخاطب 6 تا 12 سال سال چاپ 1395 نوبت چاپ 2 طول 28.5 سانتیمتر عرض 21.5 سانتیمتر وزن (گرم) 150 تعداد صفحه 28 نوع چاپ مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده 1394، منتخب فهرست رشد 1394
  • مشخصات نویسنده سون نورد کوئیست مترجم نسرین وکیلی تصویرگر سون نورد کوئیست موضوع داستان زمینه مهارت حل مسئله، پرهیز از پیش داوری مخاطب 6 تا 12 سال سال چاپ 1393 نوبت چاپ 2 طول 28 سانتیمتر عرض 21 سانتیمتر وزن (گرم) 143 تعداد صفحه 28 نوع چاپ مصور رنگی
  • مشخصات نویسنده کریستین بیکر مترجم حسام سبحانی طهرانی تصویرگر سون نورد کوئیست موضوع داستان زمینه تقویت هوش های تصویری، ریاضی و حرکتی از طریق بازی و سرگرمی مخاطب 6 تا 12 سال سال چاپ 1395 نوبت چاپ 1 طول 28 سانتیمتر عرض 21 سانتیمتر وزن (گرم) 124 تعداد صفحه 24 نوع چاپ مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده ۱۳۹۵
  • مشخصات نویسنده سون نوردکوییست مترجم نسرین وکیلی، پارسا مهین‌پور تصویرگر سون نوردکوییست موضوع داستان زمینه دوستی و محبت، رعایت حقوق دیگران، تفاهم و همدلی مخاطب 6 تا 12 سال سال چاپ 1397 نوبت چاپ 2 طول 28 سانتیمتر عرض 21 سانتیمتر وزن (گرم) 170 تعداد صفحه 28 نوع چاپ مصور رنگی
  • مشخصات نویسنده اسون نوردکوییست مترجم نسرین وکیلی، پارسا مهین‌پور ویراستار پژمان واسعی تصویرگر سون نوردکوییست موضوع داستان زمینه دوستی، مشارکت و همدلی، تلاش و امیدواری مخاطب 6 تا 12 سال سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 طول 28 سانتیمتر عرض 21 سانتیمتر وزن (گرم) 170 تعداد صفحه 28 نوع چاپ مصور رنگی